Tất cả đều là lựa chọn của chính ta

Ta lựa chọn tha thứ, không phải là ta không có nguyên tắc. Mà bởi vì ta hiểu rằng, bỏ qua được cho người thì cứ bỏ qua, chuyện gì cũng đừng tuyệt tình quá.

Ta lựa chọn hiền hậu, không phải bởi ta ngốc nghếch. Mà bởi ta hiểu rằng, đức dày có thể chuyên chở muôn vật, giúp người mới luôn có được niềm vui. Trời không phụ người có đức có tâm bao giờ!

Ta lựa chọn sự tử tế, không phải vì ta cao thượng. Mà là vì, ta muốn dùng sự tự tế của mình chạm đến trái tim đồng loại, để cùng nhau tử tế.

Ta lựa chọn cuộc đời bình lặng, không phải vì ta hèn kém. Mà là vì ta đã hiểu cuộc đời bon chen vì tiền bạc danh vọng cuối cùng cũng về với hư vô.

Ta lựa chọn vui vẻ, không phải vì cuộc sống của ta toàn màu hồng. Mà vì cuộc đời đã quá đắng cay, cớ sao phải thêm ủ rũ. Ta cùng chỉ sống 1 lần mà thôi.

Ta trọng tình nghĩa, không phải là bởi ta quá chấp trước. Mà vì ta luôn muốn nghĩ về những thời khắc tốt đẹp khi ở cùng với chúng bạn, không cắt đứt được đoạn duyên phận và tình nghĩa khó có được đó. Không nên che đậy tình cảm trong tâm của mình.

Ta hiểu được rằng dối gạt sẽ không mang lại kết quả như ý, phản bội cũng sẽ không có được kết cục tốt đẹp.