Tiền không mua được tuổi trẻ

Dùng tuổi trẻ để kiếm tiền, nhưng tiền lại không mua lại được tuổi trẻ.

Dùng mạng sống để kiếm tiền, nhưng tiền lại không mua lại được mạng sống.

Dùng hạnh phúc để đổi lấy tiền, nhưng tiền lại không mua lại được hạnh phúc.

Dùng thời gian để kiếm tiền, nhưng tiền lại không mua lại được thời gian.

Cho dù dùng cả cuộc đời để có được tất cả tiền bạc của cả thế giới, nhưng tiền bạc của cả thế giới cũng không mua lại được cuộc đời của bạn. Vậy nên những lúc nên làm việc thì hãy làm việc, những lúc nên nghỉ ngơi thì hãy nghỉ ngơi, vui vẻ làm việc, tận hưởng cuộc sống, trân quý tất cả những gì mà mình có được, hãy yêu thương những người mà bạn yêu thương, vui vẻ mà sống trọn từng ngày. Sống một ngày vui vẻ là sống một ngày. Sống một ngày không vui vẻ cũng là sống một ngày.

Tiền không mua được tuổi trẻ

Tiền không mua được tuổi trẻ

Trong trong kiếp người, đến với 2 bàn tay trắng. Đến khi trở về với cát bụi, tiền tài danh vọng cũng hoá hư vô. Dẫu có tiếc nuối thành quả cả đời nhọc nhằn cũng vẫn ra đi với 2 bàn tay trắng. Vậy tại sao không không vui vẻ, an lạc từng ngày. 
Sống một ngày vui vẻ là sống một ngày,
Sống một ngày không vui vẻ cũng là sống một ngày !
Thế tại sao chúng ta lại không trân quý hết thảy, vui vẻ mà sống trọn một ngày hôm nay !
Hãy nhớ, Tiền không mua được tuổi trẻ

Xem thêm tại: https://facebook.com/watch/?v=2519647714941959